آرشیو اخبار داخلی

برگزاری 14 کرسی آزاد اندیشی در نیمسال تحصیلی جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان مدیرمرکز معارف اسلامي دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد: برگزاری 14 کرسی آزاد اندیشی در نیمسال تحصیلی جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان
راه‌اندازي همزمان  نیروگاه های بیست كيلو وات خورشيدي در 17 دانشگاه کشور با حضور معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری در یک ارتباط تصویری: راه‌اندازي همزمان نیروگاه های بیست كيلو وات خورشيدي در 17 دانشگاه کشور
جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد + گزارش ویدئویی با حضور معاون وزیر علوم ورئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف: جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد + گزارش ویدئویی

صفحات