آرشیو اخبار داخلی

دو پژوهشکده جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس می شود با تصویب وزارت علوم، تحقیقات وفناوری: دو پژوهشکده جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس می شود
طراحی و ساخت شبیه ساز باران قابل حمل دردانشگاه صنعتی اصفهان توسط محققان دانشکده کشاورزی وبرای نخستین بار: طراحی و ساخت شبیه ساز باران قابل حمل دردانشگاه صنعتی اصفهان
دیدار مدیران، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در نخستین روزفعالیت در سال جدید صورت گرفت: دیدار مدیران، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
پنجمین شماره از فصلنامه مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد به همت مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان: پنجمین شماره از فصلنامه مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد
اولين کتاب زبان تخصصی در زمینه مهندسی آب منتشر شد توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان: اولين کتاب زبان تخصصی در زمینه مهندسی آب منتشر شد
روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را به خود اختصاص داد + گزارش ویدئویی همزمان با چهارمین جشنواره تجلیل از روابط عمومی‌های برتر ودر دومین سال متوالی: روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را به خود اختصاص داد + گزارش ویدئویی
تأسیس مركز رشد واحدهاي فناور در دانشگاه صنعتي اصفهان با اعلام موافقت اصولی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تأسیس مركز رشد واحدهاي فناور در دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات