پیشنهاد سردبیر

چند رسانه ای

درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در اولین دوره از مسابقات کشوری ره نشان 17 طرح فناورانه ي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در اولين دوره مسابقه مسئله محور بنیاد ملی نخبگان "ره نشان" حائز رتبه هاي برتر شد. [ادامه]
طراحی و ساخت نخستین ربات زیرآبی آب هاي عميق کشور دردانشگاه صنعتي اصفهان محققان پژوهشکده علوم وفناوری زیردریا دانشگاه صنعتی اصفهان با طراحی و ساخت ربات زیرآبی کنترل از راه دور (کاوش 8) به عنوان نخستین ربات زیر آبی آب های... [ادامه]
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مرجع ملی همکاری ایران با پروژه بین المللی سزامی (SESAME) تعیین شد پس از مرجعیت ملی همکاری با پروژه جهانی سرن(CERN) و تأسیس میز تبادلات علمی ایران و سوئیس در دانشگاه صنعتی اصفهان، مرجعیت ملی همکاری ایران با پروژه بین... [ادامه]