پیشنهاد سردبیر

چند رسانه ای

دريافت جايزه ویژه انجمن رياضي ايران توسط محققان دانشگاه صنعتي اصفهان انجمن ریاضی ایران ضمن تجلیل از دکتر مجیدگازر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و نسرین صدری دانشجوی دکترای ریاضی این دانشگاه، جایزه ویژه خود با... [ادامه]
موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست دکتر ابطحی بردانشگاه صنعتی اصفهان در جلسه عصر روزگذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سید مهدی ابطحی به عنوان رییس دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب شد. [ادامه]
راه اندازي خط جديد اتوبوس از ايستگاه مترو قدس به مقصد دانشگاه صنعتي اصفهان خط جدید اتوبوس از مبدأ ايستگاه قطار شهری قدس واقع در شهرك كوثر خيابان امام خميني(ره) به مقصد دانشگاه صنعتي اصفهان و بالعکس، از شنبه نهم شهریورماه راه... [ادامه]
جایگاه ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی موضوعی 2019 شانگهای در جدیدترین رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹ نظام رتبه بندی معتبر بین المللی شانگهای، دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از 32  دانشگاه ایرانی حاضر در این... [ادامه]