پیشنهاد سردبیر

چند رسانه ای

بررسی آخرین یافته های رادار و سامانه های مراقبتی و اویونیک کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان+گزارش تصويري ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران و چهارمین کنفرانس ملی اویونیک ایران صبح امروز 13 آذرماه با حضور متخصصان، محققان، مدیران ارشد این... [ادامه]
جایگاه ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان در طرح ارتقای 5 دانشگاه برترکشور به تراز بین المللی براساس نتایج حاصل از طرح ارتقای پنج دانشگاه و پژوهشگاه برترکشور به تراز بین المللی، دانشگاه صنعتی اصفهان در دو شاخص تعداد مقالات پرارجاع به اعضای... [ادامه]
کسب مقام نخست تیم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی حل مسئله امریکا تیم دانشکدة مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین‌المللی حل مسئله در حوزه حمل و نقل ریلی (INFORMS RAS 2019) مقام... [ادامه]
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت مرکز پژوهش های هسته ای اروپا (CERN) پذیرفته شد رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از پذیرش این دانشگاه به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت آزمایش CMS نهاد معتبر علمی سرن (CERN) یا مرکز پژوهش های هسته... [ادامه]