پیشنهاد سردبیر

چند رسانه ای

سي و چهارمين نشست معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه هاي بزرگ و برتر كشور برگزار شد+گزارش تصويري سی و چهارمين نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه هاي بزرگ و برتر کشور، صبح امروز با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و معاونین... [ادامه]
کسب مقام نخست تیم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی حل مسئله امریکا تیم دانشکدة مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین‌المللی حل مسئله در حوزه حمل و نقل ریلی (INFORMS RAS 2019) مقام... [ادامه]
دانشگاه صنعتي اصفهان، چهارمین دانشگاه برترایران در رتبه بندي يو.اس.نيوز براساس رتبه بندی ویرایش 2020 نظام رتبه بندی یو.اس.نیوز، دانشگاه صنعتی اصفهان پس از دانشگاه های تهران، مجموعه دانشگاه های آزاد اسلامی و صنعتی... [ادامه]
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت مرکز پژوهش های هسته ای اروپا (CERN) پذیرفته شد رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از پذیرش این دانشگاه به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت آزمایش CMS نهاد معتبر علمی سرن (CERN) یا مرکز پژوهش های هسته... [ادامه]