چند رسانه ای

دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا + گزارش ویدئویی محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با طراحی و تولید دو محصول ارزشمند جهت ضدعفونی اشیاء، تولید روزانه قریب به  40 هزار ماسک بهداشتی و 100 عدد گان... [ادامه]
دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با طراحی و تولید دو محصول ارزشمند جهت ضدعفونی اشیاء، تولید روزانه قریب به  40 هزار ماسک بهداشتی و 100 عدد گان... [ادامه]
دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با طراحی و تولید دو محصول ارزشمند جهت ضدعفونی اشیاء، تولید روزانه قریب به  40 هزار ماسک بهداشتی و 100 عدد گان... [ادامه]
کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي اصفهان، اثر شایسته تقدیر سی و هفتمین دوره کتاب سال ايران در جشنواره کتاب سال ایران، اثر مکتوب دکتر منصوره ملکیان، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتي اصفهان و دکتر رسول خسروی دانش آموخته این... [ادامه]