کدخبر:1051/920509

9 مرداد 1392

ارتقاء علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به تصویب رسید
در نشست یکصد وسی وپنجم هیأت ممیزه :
ارتقاء علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به تصویب رسید
بر اساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان ارتقاء علمی چهار عضو هیأت علمی این دانشگاه به تصویب رسید.

در نشست یکصد و سی و پنجم هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان، با ارتقاء علمی دکتر مسعود بهار عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی از مرتبه دانشیاری به استادی موافقت شد.

همچنین در این نشست ارتقاء آقایان دکتر محمد مهدی مجیدی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دکتر عیسی ابراهیمی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و خانم دکتر فریماه مخاطب رفیعی هیأت عضو علمی دانشکده مهندسی صنایع از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.