آرشیو اخبار داخلی

ارتقاء علمی هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس اعلام هیئت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان: ارتقاء علمی هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتي اصفهان تجليل شد + کلیپ تصویری با حضور اعضای هیأت علمی و پژوهشگران برتردانشگاه: از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتي اصفهان تجليل شد + کلیپ تصویری
بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توانمندی های دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی: بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توانمندی های دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات