آرشیو اخبار پژوهشی

سه تن از برجسته ترین پیشگامان فیزیک جهان در دانشگاه صنعتی اصفهان سخنرانی می کنند با حضورعلاقه مندان ومتخصصین مرتبط با زمینه های ابررسانایی: سه تن از برجسته ترین پیشگامان فیزیک جهان در دانشگاه صنعتی اصفهان سخنرانی می کنند

صفحات