آرشیو اخبار پژوهشی

استان اصفهان قابلیت مناسبی برای توسعه کشاورزی شوردارد + گزارش ویدئویی مرد سال علمي امريكا، در دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد: استان اصفهان قابلیت مناسبی برای توسعه کشاورزی شوردارد + گزارش ویدئویی
حضور استاد برجسته دانشگاه آريزوناي امريكا در دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور همکاری آموزشی و پژوهشی با محققان دانشکده کشاورزی: حضور استاد برجسته دانشگاه آريزوناي امريكا در دانشگاه صنعتی اصفهان
دو پژوهشکده جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس می شود با تصویب وزارت علوم، تحقیقات وفناوری: دو پژوهشکده جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس می شود
طراحی و ساخت شبیه ساز باران قابل حمل دردانشگاه صنعتی اصفهان توسط محققان دانشکده کشاورزی وبرای نخستین بار: طراحی و ساخت شبیه ساز باران قابل حمل دردانشگاه صنعتی اصفهان
پنجمین شماره از فصلنامه مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد به همت مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان: پنجمین شماره از فصلنامه مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد

صفحات