آرشیو اخبار پژوهشی

دو استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در میان فهرست اساتید دارای پراستناد ترین مقالات ISI براساس گزارش جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): دو استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در میان فهرست اساتید دارای پراستناد ترین مقالات ISI
دانشگاه همواره پاسخگوی درخواست های پژوهشی صنایع مختلف است معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی اصفهان: دانشگاه همواره پاسخگوی درخواست های پژوهشی صنایع مختلف است
دومین کارگاه آموزش مبانی و کاربرد روش های ژئومتری در ماهی شناسی و علوم زیستی برگزار شد با همکاری انجمن ماهی شناسی ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان: دومین کارگاه آموزش مبانی و کاربرد روش های ژئومتری در ماهی شناسی و علوم زیستی برگزار شد
بازدید جمعی از مسئولین دانشگاه KOYA کردستان عراق از دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور بررسی رهکارهای ایجاد همکاری های علمی: بازدید جمعی از مسئولین دانشگاه KOYA کردستان عراق از دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات