آرشیو اخبار پژوهشی

بررسی و معرفی گونه ای از چمن بومی ایرانی مقاوم به کم آبی براساس تحقیقات پژوهشگران دانشکده کشاورزی: بررسی و معرفی گونه ای از چمن بومی ایرانی مقاوم به کم آبی
سمینار علمی خوردگی و مهندسی سطح در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد+ گزارش تصویری با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه های دلف ، بروکسل و صنعتی اصفهان: سمینار علمی خوردگی و مهندسی سطح در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد+ گزارش تصویری
موافقت قطعی وزارت علوم با تأسیس پژوهشکده نانو دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس اعلام کمیته تخصصی پژوهشی شواری گسترش آموزش عالی: موافقت قطعی وزارت علوم با تأسیس پژوهشکده نانو دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات