آرشیو اخبار پژوهشی

مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد به دلیل موفقیت در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی: مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد
آغاز بزرگترین رویداد حوزه مشاوره و روانشناسی کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش تصویری با حضور محققان، پژوهشگران و مدیران مشاوره و روانشناسی کشور: آغاز بزرگترین رویداد حوزه مشاوره و روانشناسی کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش تصویری

صفحات