آرشیو اخبار پژوهشی

عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران در نخستین مراسم اعطای جایزه ابوریحان بیرونی: عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران
ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015 بر اساس اعلام مؤسسه رتبه بندی تایمز و با رشد 24 رتبه ای: ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015
تأکید برتدوین برنامه تحول دانشگاه صنعتی اصفهان برمبنای زیرساخت ها وملزومات در نشست هم اندیشی طرح تدوین برنامه تحول دانشگاه عنوان شد: تأکید برتدوین برنامه تحول دانشگاه صنعتی اصفهان برمبنای زیرساخت ها وملزومات
چهارمین دوره "روز پژوهش مکانیک" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با ارایه 28 پوستر از فعالیت های تحقیقاتی دانشجویی: چهارمین دوره "روز پژوهش مکانیک" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات