آرشیو اخبار پژوهشی

گسترش همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه شیامین چین در بازدید مسئولین دانشگاه شیامین چین از دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان شد: گسترش همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه شیامین چین
بازدید هیئت اعزامی دانشگاه صنعتی اصفهان از دانشگاه های اقلیم کردستان عراق با هدف توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های منطقه: بازدید هیئت اعزامی دانشگاه صنعتی اصفهان از دانشگاه های اقلیم کردستان عراق

صفحات