آرشیو اخبار پژوهشی

نشست هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور رئیس و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه: نشست هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
نمایش آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی همزمان با افتتاح پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور: نمایش آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی

صفحات