افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد در چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار ایران: تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد
ارتقاء قابل توجه جایگاه وب دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی جهانی وبومتریک رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان خبرداد: ارتقاء قابل توجه جایگاه وب دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی جهانی وبومتریک
نسخه جدید جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور به بهره برداری رسید دردومین سال از رونمایی پایگاه خبری دانشگاه: نسخه جدید جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور به بهره برداری رسید

صفحات