افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

با کسب مقام سوم بخش چالش فنی و عنوان پنجم تیمی: درخشش تیم رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات روبوکاپ 2017 ژاپن
براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان در انتشار مقالات یک درصد برتر ایران
براساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز: 9 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست طلایه داران علم ایران

صفحات