افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

در ارزیابی عملکرد معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌ها: معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست را کسب کرد
بر اساس تازه ترین گزارش (2016) نظام رتبه‌بندی وبومتریکس: پیشتازی مجدد دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی جایگاه وب دانشگاهی

صفحات