افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

درمراسم افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران: دريافت جايزه ویژه انجمن رياضي ايران توسط محققان دانشگاه صنعتي اصفهان
همزمان با نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد كشور: انتخاب استاد دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان چهره برجسته فولادی ايران

صفحات