آرشیو مصاحبه ها / یادداشت ها

دکتر داود مستوفی نژاد (استاد دانشکدة مهندسی عمران) گفتگو با استاد نمونه کشور
چه کسانی خیرشان به جامعه نخواهد رسید؟!! شهید سرافراز حسین کهتری
بررسی مسائل آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان گفتگو با دکتر حسین شریعتمداری
احداث جاده شمالی دانشگاه چه ضرورتی دارد؟!! مصاحبه با دکترسید مهدی ابطحی
فتنه 88 تجربه گران مایه ای را برای دانشگاه ها به ارمغان آورد گفت گوی خبرگزاری ایمنا با رئیس دانشگاه
مصاحبه با رئیس هیات مدیره صندوق تعاون امام صادق علیه السلام جایی برای سخاوت
چرا دانشمندان ما ترور می‌شوند؟ جغرافیای تولید علم دنیا در حال تغییر است!!

صفحات