کدمصاحبه:1712/901220

20 اسفند 1390

داخلی
احداث جاده شمالی دانشگاه چه ضرورتی دارد؟!!
مصاحبه با دکترسید مهدی ابطحی

اخیراً شاهد آن بودیم که مسیر دسترسی دوم دانشگاه یا به عبارتی همان جاده شمالی که به بلوار شهید فرامرزآذری نامگذاری شده است، افتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت.

از مدّت ها پیش که بحث احداث، تکمیل وبهره برداری ازاین جاده مطرح بود، سؤالاتی ذهن برخی از دانشگاهیان بعنوان بهره برداران اصلی این جاده را به خود معطوف کرده بود.

اساساً دانشگاه چه نیازی به احداث این جاده دارد؟ چرا مسئولین دانشگاه برای احداث یک مسیر دوم برای دانشگاه هزینه کرده اند؟ آیا احداث جاده شمالی توجیه علمی، فنی واقتصادی دارد؟ و...

اما مسئولین دانشگاه بویژه دفتر فنی که با عزمی جزم اقدامات خود در جهت تکمیل این جاده و رساندن آن به مرحله بهره برداری را به پیش می بردند نیز دلایل خود را موجه و ضمن منطقی خواندن احداث این جاده، امکان توسعه آتي دانشگاه با توجه به تکميل تقريبي طرح جامع و پرديس فعلي، احیاء بیش از2،700،000 مترمربع از مرغوب ترين و مسطح ترين اراضي دانشگاه در مجاورت این جاده جديد با امکان عبورکليه زيرساخت ها (آب، برق، گاز و ...)، ايجاد مسير دسترسي ايمن وکم ترافيک با عنايت به طرح هاي آتي شهري (رينگ چهارم) در ميدان استقلال ولزوم برخورداری دانشگاه از یک مسیر ثانوی جهت بهره برداری در زمان های اضطراری را از جمله دلایل خود برای پیگیری در تکمیل وبهره برداری از این جاده مطرح می نمودند.

کارشناسان این دفتر همچنین ضمن ارائه دلایلی چون حفظ و احياي مصالح مصرف شده و هزينه هاي صرف شده دراین جاده از سال 1375 تا کنون واین که هيچ یک از دانشگاه هاي بزرگ کشور بدلایل متعدد تخصصی وامنیتی صرفاً داراي يک درب اختصاصي نيست،آمادگی خود را جهت ارائه این دلایل تخصصی به دانشگاهیان اعلام نمودند.

برای آگاهی بیشتر ودقیق تراز این موضوع ونیز تحلیل توجیهات ودلایل فنی وتخصصی احداث این جاده به سراغ یکی ازاعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران رفتیم تا با شنیدن صحبت های این کارشناس راه وترابری وحمل ونقل، زمینه فکری مناسب تری بمنظور قضاوت در این باره کسب نمائیم.

دکتر سید مهدی ابطحی که روزگاری در برخی از سمت های مدیریتی دانشگاه حضور داشته، از طراحان وایده پردازان اصلی احداث جاده شمالی دانشگاه بوده و اکنون نیز ازکارشناسان برجسته راه وترابری استان وکشور شناخته می شود.

بعلاوه دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان هم اینک مجری مطالعات جامع حمل ونقل استان است وضمن اجرای پروژه های متعددی در این بخش، بیش از 36 طرح پژوهشی کلان را نیز در این حوزه به سرانجام رسانیده است.

دکتر ابطحی همچنین ریاست گروه پژوهشی فناوری های نوین دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز بر عهده دارد.

با عرض سلام و تشکر به جهت این که وقت خود را دراختیار ما قرار دادید. خواهشمندم پیرامون سابقه احداث جاده شمالی دانشگاه توضیحاتی ارائه فرمائید.

من هم عرض سلام دارم ولازم می دانم از شما به دلیل پیگیری سوابق این موضوع مهم واساسی تشکر نمایم.

بطور اصولی در هر مجموعه ای یکی از مهم ترین مباحث، موضوع دسترسی به جاده است که در مجموعه ای به وسعت، عظمت و اهمیت دانشگاه صنعتی اصفهان، ایمنی وتعدد دسترسی ها در شرایط مختلف، از موارد مهم وقابل توجه بشمار می رود.

در مقاطعی در دهه 70 مجموعه مدیریت دانشگاه به این نتیجه رسیدکه صِرف وجودیک مسیرتردد برای دانشگاه که از ایمنی کامل نیز برخوردارنیست، احتمال بروز مشکلات وتبعات ناشی ازحوادث طبیعی وغیرطبیعی ونیز مشکلات ناشی از نیاز به خروج در زمان های اضطراری را افزایش خواهد داد.

در آن مقطع شیب تند منطقه شمالی دانشگاه ومشکلات دسترسی به جاده تهران درانتهای این مسیر، از ابهاماتی بود که درموفقیت اجرای این طرح، تردید بوجود آورده بود.

از سوی دیگر بلوار اصلی دانشگاه ازسمت میدان استقلال، به مرور به بخشی ازکمربندی خمینی شهر تبدیل شدکه با افزایش بار ترافیکی آن، لزوم اجرای طرحی بمنظور برخورداری دانشگاه از یک مسیر دوم قوّت گرفت.  

آیا تنها با اکتفاء به همین موارد پیشنهاد احداث این جاده مطرح شد یا این که پیشنهاد دهنده گان این طرح، مزایا ویا تهدیدات دیگری را نیز در لزوم احداث این جاده در نظر داشتند؟

علاوه بر موارد اشاره شده، در آن زمان احیای اراضی وسیع در شمال دانشگاه بعنوان بخش مهمی از سرمایه های بلندمدت دانشگاه نیز مطرح بود چرا که عدم دسترسی جاده ای در هر منطقه ای به معنای عدم بهره برداری از اراضی آن منطقه است واین امر آسیبی بالقوه در حفظ مالکیت و تثبیت این اراضی محسوب می شود.

از سوی دیگر طرح ترافیکی آینده میدان استقلال بعنوان رینگ بیرونی شهر اصفهان که درآن یک میدان با ویژگی هایی چون پنج مسیر متفاوت، پیچیدگی های تقاطعی، مسیرهای غیر هم سطح ونیزاحتمال عبور قطاربرقی نیز پیش بینی شده است هم از دیگرعوامل مؤثر بر پیگیری احداث جاده در منطقه شمالی دانشگاه مورد توجه قرار گرفت.

در آن مقطع روند احداث این جاده در چه مرحله ای قرار داشت وادامه مراحل اجرایی آن چگونه به پیش رفت؟

با عنایت به دلایل ذکر شده، دانشگاه در آن مقطع و در چند مرحله به سمت اجرای این طرح پیش رفت.

در همان زمان بودکه طراحی اولیه این جاده با تلاش فراوان مرحوم علامت ساز، مسئول وقت نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه انجام شدکه با ارائه طرح های تکمیلی توسط بنده وهمکاران، شرکت مورد نظر جهت اجرای این پروژه ضمن ایجاد تغییراتی در طرح های ارائه شده، طرح ساخت جاده را ارائه کردکه به دلیل عدم وجود اعتبارات عمرانی مناسب، بحث پیگیری احداث جاده متوقف شد.

با بازنگری وتکمیل این طرح ها در زمان مدیریت کنونی دانشگاه، شاهد اجراء وتکمیل جاده در دوره کنونی بودیم.

آیا جنابعالی احداث این جاده را به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می دانید؟

در حمل ونقل اساساً اصل اولیه بررسی یک طرح، موضوع ایمنی است وسایر پارامترها از جمله صرفه اقتصادی در ذیل این موضوع قرار می گیرد.

با عنایت به ویژگی های خاص دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یک مجموعه با تعدد فراوان نیروی انسانی ونیز دوربودن فضای فیزیکی آن از امکانات وخدمات شهری و وجود تنها یک مسیر تردد که از تمامی ایمنی های لازم نیز برخوردار نیست، بنده از دیدگاه کارشناسانه موضوع احداث این جاده را بعنوان یک ضرورت ویک نگاه ویژه تلقی می کنم که با این دیدگاه، پس از پیش بینی موارد ایمنی و حل مشکلات دسترسی است که صرفه اقتصادی وکاهش هزینه های مازاد این طرح در دستور کار قرار می گیرد.

برخی درمورد ضرورت های احداث این جاده سؤالات وشبهاتی را مطرح می کنند. نظر جنابعالی در این باره چیست؟

طبیعتاً قضاوت در مورد طرح های عمرانی نیازمندآگاهی از فلسفه این طرح ها است که برخی از این دلایل ورای صرفه وتوجیه اقتصادی است.

البته در اجرای هر طرح عمرانی همواره واکنش هایی وجود دارد، بطور نمونه قطع درختان یا مشکلاتی که حین اجرای یک عملیات عمرانی بوجود می آید همواره عکس العمل هایی را نیز در پی دارد.

هر پروژه محاسن وامکاناتی برای ما بوجود می آورد ودر مقابل ضرورتاً مشکلاتی نیزدر پی دارد. با در نظر گرفتن جمیع این موارد است که انسان می تواند یک قضاوت و اظهار نظرکارشناسانه در مورد طرح داشته باشد.

آیا شما نیز در ارائه این طرح تمامی محاسن ومعایب را در نظر گرفته بودید؟ 

در زمان ارائه طرح احداث جاده شمالی همه ی محاسن ومزایای ذکر شده در نظر گرفته شده

بود وحتی درآن زمان مسائلی چون جداسازی دانشگاه از خمینی شهر نیز مطرح نبود.

درمجموع  بنده بادر نظر گرفتن موارد ذکر شده، مزایای احداث جاده شمالی دانشگاه را بسیار بیشتر وگسترده تر از هزینه های آن می دانم. 

و سخن پایانی حضرتعالی؟

من از تکمیل وبهره برداری از این جاده بسیارخرسندم واین طرح را یک تصمیم لازم برای دانشگاه تلقی می کنم. ضمناً از پیگیری شما برای دستیابی به سوابق این طرح وانعکاس آن تشکر می کنم.

ماهم از شما به جهت حضور در این مصاحبه کمال تشکر وسپاس را داریم.

 

ضرورت طرح

بنام خدا

براستي كه طرح فوق ازديدگاه استراتژيك در آينده بسيار براي دانشگاه حائز اهميت است فقط كافيست يك بار بين ساعت 7:55 تا8:05 درمسير ميدان استقلال تا دانشگاه صنعتي ويابلعكس با خودروي شخصي رانندگي كنيم تا بفهميم چه خطري هرروز صبح دانشگاهيان را تهديد ميكند.دراين شرايطي كه بطور ميانگين روزانه حدود 350 خودروي جديد به ناوگان شهري افزوده ميشود پس كاملا بجاست كه مسئولين طرحهايي از اين قبيل رادر دستور كار خود قرار دهند.باسپاس وتشكر فراوان از زحمات بيدريغ كليه مسئولان و همكاران گرامي .

دیدگاه شما:

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.