آرشیو مصاحبه ها / یادداشت ها

یادداشت 2 ریاست دانشگاه درخصوص حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
مهم ترین راهکارهای مدیرت بحران های استان دکتر حمیدرضا صفوی
بررسی ابعاد نظری و عینی «پیچ تاریخی» تاریخ همیشه بر سر نقطه عطف است!
نیویورک تایمز: «بزرگ ترین راهپیمایی پس از تشییع پیکر آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۹» نهم دی چرا بزرگ است ؟

صفحات