آرشیو اخبار پژوهشی

کسب عنوان نخست المپیاد بین المللی آمار توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با افتخارآفرینی مجدد دانشجویان دانشکده ریاضی در قالب تیم ایران: کسب عنوان نخست المپیاد بین المللی آمار توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی ریاضی(2014IMC-) با کسب چهار مدال ارزشمند در مسابقات بین المللی ریاضی: افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی ریاضی(2014IMC-)
تأکید برهمکاری بیش از پیش دانشگاه صنعتی اصفهان و پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت در نشست مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت: تأکید برهمکاری بیش از پیش دانشگاه صنعتی اصفهان و پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت
دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارمی شود توسط پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان صنایع هوایی: دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارمی شود

صفحات