کدخبر:1444/931001

1 دی 1393

کسب عنوان پژوهشگر برتر استان توسط شش محقق دانشگاه صنعتی اصفهان
درهفته پژوهش امسال عنوان شد:
کسب عنوان پژوهشگر برتر استان توسط شش محقق دانشگاه صنعتی اصفهان
چهار عضو هیأت علمی و دو دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، عناوین پژوهشگران برتر استان اصفهان در هفته پژوهش امسال را به خود اختصاص دادند.

دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان بزرگترین مرکز آموزشی و پژوهشی در سطح استان، امسال نیز همچون سالیان گذشته بخش قابل توجهی از پژوهشگران برتر استان اصفهان را به خود اختصاص داد.

در گروه فنی و مهندسی دکتر محمدرضا طرقی نژاد استاد دانشکده مهندسی مواد، در گروه علوم پایه آقایان دکتر علی اصغر انصافی استاد دانشکده شیمی و دکتر رسول نصر اصفهانی استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان عناوین برتر استان را کسب کردند.

همچنین دکتر سیدسعید اسلامیان استاد دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان پژوهشگر برتر استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی شناخته شد.

در بخش دانشجویان نخبه پژوهشی نیز مهدی خاشعی در گروه فنی مهندسی از دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و زهرا ایزدی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی از دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، عناوین برتر این بخش را به خود اختصاص دادند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.