آرشیو اخبار پژوهشی

با تجلیل در حاشیه بيستمين کنگره شيمی ایران: استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران
با هدف گسترش و تعمیق ارتباطات علمی دوجانبه: سفر هیأت بلند پایه علمی دانشگاهی ایران به کشور فرانسه
از سوی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: انتصاب معاون جدید پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست چهار دانشگاه صنعتی برتر ایران

صفحات