آرشیو اخبار پژوهشی

براساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز: 9 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست طلایه داران علم ایران
با کسب عنوان سوم لیگ ربات فوتبالیست شبیه ساز ۳ بعدی: درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران2017

صفحات