آرشیو اخبار پژوهشی

در نتیجه تلاش هسته نخبگانی دانشگاه صنعتی اصفهان  ابتکار "شیفت" در برنامه هفتم توسعه کشور تصویب و به قانون بالادستی تبدیل شد

صفحات