آرشیو اخبار پژوهشی

با همکاری دانشکده فیزیک و انجمن فیزیک ایران: برگزاری همايش روز فيزيك در دانشگاه صنعتی اصفهان
در پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی: افتتاح آزمایشگاه کار با حیوانات دردانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات