آرشیو اخبار پژوهشی

برای اولین بار در ایران مفاهیم انقلاب صنعتی چهار ارایه می شود برگزاری مدرسه زمستانی نسل چهار صنعت (Industry 4.0) در دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزاری هم اندیشی دانشگاه صنعتی اصفهان با شهرداری در حوزه چالش های عمران شهری: اعلام آمادگی دانشگاه صنعتی اصفهان برای رفع چالش های مدیریت شهری
برنامه های دانشگاه صنعتی اصفهان در هفته پژوهش:  درب های دانشگاه به روی جامعه باز است 

صفحات