آرشیو خبرهای دانشجویی

با كسب سه رتبه ارزشمند بخش ملی سی‌وسومین جشنواره: کسب عناوین برتر جشنواره ملی قرآن و عترت توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی