آرشیو خبرهای دانشجویی

بر اساس تصمیم هیات رئیسه دانشگاه: لغو امتحانات 26 تا 30 آبان ماه در دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی