آرشیو خبرهای دانشجویی

دکتر ابطحی در گفتگوي زنده اينستاگرامي عنوان کرد: سلامت دانشگاهیان مهم ترین مؤلفه اخذ تصمیمات دردانشگاه صنعتی اصفهان است
در راستای مسئولیت‌ اجتماعی و با تکیه بر توانمندی های تخصصی: دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا + گزارش ویدئویی

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی