کدخبر:1118/14010710

10 مهر 1401

عملیات بازسازی خوابگاه دختران به مرحله بهره برداری رسید
عملیات بازسازی بخش مهمی از خوابگاه 9 سرای صدف دانشگاه صنعتی اصفهان در زمانی کمتر از 2 ماه، به همت شبانه‌روزی عوامل اجرایی پیمانکار و کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه، صبح جمعه 8 مهر ماه به پایان رسید و این خوابگاه به چرخه اسکان سرای صدف بازگشت.

ساختمانهای خوابگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان بالغ بر 40 سال عمر دارند. یکی از این ساختمانها، خوابگاه شماره 9 در سرای صدف (خوابگاه دختران) با زیربنای 11 هزار متر مربع داری 3 بال در 4 طبقه و دو فضای معروف به سر بطری در 5 طبقه است.

در سال 98 با تعطیلی دانشگاه بهعلت بیماری فراگیر کرونا، یک بال کامل و سربطری مجاور آن، با ظرفیت 172 نفر شامل 43 اتاق 4 تخته، بهعلت فرسودگی وسیع زیرساختهای تأسیساتی، برای تعمیرات اساسی تخلیه و تخریب شد.

دکتر سید علیمحمد میبدی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در این رابطه گفت: کمبود جدی فضای اسکان برای قریب به 500 نفر دانشجوی دختر، یک مسئله جدی پیشروی دانشگاه بود. دانشگاه باید یا این تعداد از دانشجویان را از فضای خوابگاهی محروم و به بخش خودگردان میسپرد و یا با تأمین بودجه و افزایش فضاهای کاربردی ظرفیت اسکان خوابگاه را توسعه میداد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: برای حل این مشکل اساسی، با کسب تمهیدات ویژه مالی، عزم خود را بر تکمیل بازسازی بالc خوابگاه 9 با ظرفیت 170 نفر و الحاق ساختمان جنب خوابگاه (ساختمان قدیم جهاد دانشگاهی) با ظرفیت 80 نفر، قرار دادیم.

دکتر میبدی خاطرنشانکرد: روزانه حدود 150 نفر از گروههای فنی و مهندسی متخصص و متعهد، در دو شیفت پیوسته در تلاش و تکاپو بودند تا امروز این ظرفیت برای اسکان نودانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان آماده باشد.

مهندس محسن محمدی، مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با اشاره به آغاز عملیات تعمیرات اساسی و نوسازی بال C و سربطری خوابگاه شماره 9 سرای صدف در 18 مردادماه افزود: بالغ بر یکصدوچهارمیلیارد ریال بودجه عمرانی در این پروژه صرف شدهاست و عملیات نظارت بر حسن انجام کار، توسط کارشناسان دفتر فنی و بدون نیاز به بهرهمندی از شرکتهای مهندسین مشاور صورتپذیرفته که باعث صرفهجویی در هزینههای مالی دانشگاه شد.

محمدی از نکات مهم در عملیات اجرایی این خوابگاه را تغییرات اساسی در فضاهای کاربردی خوابگاهی دانست و یادآوری کرد: تجمیع حمامهای خوابگاه در فضای سربطری، باعث شد علاوه بر افزایش فضای مفید در هر اتاق، عملیات تعمیر نگهداری تأسیسات در خوابگاه تسهیل شود. همچنین انتقال کولرهای از راهروها به بام ساختمان و تعمیرات اساسی در سرویسهای بهداشتی خوابگاه 10 از دیگر تغییرات لازم و کاربردی در این دوره بود.

این مدیر فنی دانشگاه با اشاره بهبیان اینکه با وجود زمان کمتر از دو ماه، پروژه از منظر کیفیت مصالح به کار رفته و نحوه اجرا در سطح بالایی اجرا شدهاست تصریحکرد: بهزودی اقدامات تکمیلی در بخش سرویسهای بهداشتی خوابگاه 10 سرای صدف را آغاز خواهد شد. همچنین مدیریت دانشگاه در تلاش است با تأمین منابع مالی برای آغاز بازسازی خوابگاه 2 پسران در سال جاری اقدام نماید.

سایر تصاویر

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.