آرشیو خبرهای دانشجویی

تقدير از رساله‌های برتر كشور در يازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رساله‌ دانش‌آموخته دانشگاه صنعتي اصفهان برگزيده یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نخبگان علمی برگزیده جایزه بنیاد فرهنگی البرز معرفی شدند : دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزیده شصتمین دوره جایزه بنیاد البرز
همزمان با اولين روز بازگشايي دانشگاه صنعتي اصفهان بازديد سرزده رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان از روند برگزاري كلاس ها

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی