آرشیو خبرهای دانشجویی

در راستای مسئولیت‌ اجتماعی و با تکیه بر توانمندی های تخصصی: دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا + گزارش ویدئویی
در مراسم پاياني جشنواره دانشجوی نمونه كشور سال ۹۸: تجلیل از دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشور

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی