آرشیو خبرهای دانشجویی

با كسب سه رتبه ارزشمند بخش ملی سی‌وسومین جشنواره: کسب عناوین برتر جشنواره ملی قرآن و عترت توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
با کسب رتبه نخست متالوگرافی و رتبه سوم الکتروشیمی: دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، پیشتاز مسابقات سراسري متالوگرافي ایران

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی