افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

با تجلیل در حاشیه بيستمين کنگره شيمی ایران: استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران
درسومین همایش آموزش عالی کشور عنوان شد: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، چهره سرآمد آموزش عالی ایران
در دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو: دانشگاه صنعتی اصفهان در میان برترین مؤسسات پژوهشی نانوفناوری کشور
در دیدار وزیر علوم و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با سفیر سوئیس عنوان شد: دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول پروژه همکاری‌های علمی ایران و سوئیس

صفحات