افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور: وزیر علوم از نقش دانشگاهیان در مقابله با بیماری کرونا قدردانی كرد
در راستای مسئولیت‌ اجتماعی و با تکیه بر توانمندی های تخصصی: دانشگاه صنعتي اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با بيماري كرونا + گزارش ویدئویی

صفحات