افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

همزمان با نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد كشور: انتخاب استاد دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان چهره برجسته فولادی ايران
براساس رتبه بندی مؤسسه بین المللی یو اس نیوز: پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی دانشگاه های ایران

صفحات