آرشیو اخبار داخلی

در ادامه سلسله جلسات هیأت رئیسه واعضای هیأت علمی: نشست اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان
رئيس دانشكده مهندسي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان خبر داد: گسترش مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان
در ادامه ارائه تسهیلات به دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان: ارائه تسهیلات بانکی به دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت
در یکصد وهجدهمین نشست هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان تصویب شد: ارتقاء علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
درسمینار بررسی معیارهای ارزیابی وب سایت اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد: فعالیت بیش از 400 وب سایت در دانشگاه صنعتی اصفهان
به همت مجموعه اجرایی برگزاری آزمون های دانشگاه صنعتی اصفهان: برگزاری شایسته دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات