آرشیو اخبار داخلی

با حضور معاون نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها: انتصاب رئيس جديد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي اصفهان
كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان باحضور وزير علوم درسومين جشنواره روابط عمومي هاي برتروزارت عتف عنوان شد: كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات