آرشیو اخبار فرهنگی

با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها: سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد +گزارش تصویری
در سومین جشنواره تقدیر از فعالان فرهنگی: تجلیل از فعالان عرصه فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات