آرشیو اخبار فرهنگی

با كسب سه رتبه ارزشمند بخش ملی سی‌وسومین جشنواره: کسب عناوین برتر جشنواره ملی قرآن و عترت توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
با حضور مسئول سازمان بسيج اساتيد استان: مسئول جدید کانون بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد

صفحات