آرشیو اخبار فرهنگی

با حضور رئيس ومعاون فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان: برگزاري نخستين جلسه شوراي تعامل وتبادل نظر دانشجو ودانشگاه
همزمان با سالروز تدفين سه شهيد گمنام در دانشگاه صنعتي اصفهان گراميداشت ياد وخاطره شهداء در دانشگاه صنعتي اصفهان
امام جمعه اصفهان درجمع دانشگاهيان دانشگاه صنعتی اصفهان فعالین حوزه و دانشگاه نباید از ارتباط مستمر با متخصصین دینی جدا شوند

صفحات