آرشیو اخبار فرهنگی

مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد به دلیل موفقیت در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی: مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد
شانزدهمین نشست مینای معرفت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد به همت مركز معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان: شانزدهمین نشست مینای معرفت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
مراسم معنوی اعتکاف درمسجد فاطمه الزهرا(س) دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد همزمان با ولادت حضرت علی(ع) وایام البیض ماه رجب: مراسم معنوی اعتکاف درمسجد فاطمه الزهرا(س) دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد
برگزاری سومین نمایشگاه محیط زیست دردانشگاه صنعتی اصفهان به همت انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی: برگزاری سومین نمایشگاه محیط زیست دردانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نمونه کشور در سال 92 را به خود اختصاص داد به جهت دستاوردهای ارزنده در ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی: مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نمونه کشور در سال 92 را به خود اختصاص داد

صفحات