آرشیو اخبار فرهنگی

کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها رونق خواهد گرفت + گزارش تلویزیونی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در همایش فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها رونق خواهد گرفت + گزارش تلویزیونی
نخستین همايش فعالان فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: نخستین همايش فعالان فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود

صفحات