آرشیو اخبار پژوهشی

به دنبال برگزاری موفقيت آميز نخستین کارگاه رئولوژي ايران: دومین کارگاه رئولوژی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارمی شود
درسمینار بررسی معیارهای ارزیابی وب سایت اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد: فعالیت بیش از 400 وب سایت در دانشگاه صنعتی اصفهان
با ارائه مدلی به منظور پیش بینی خواص نانو کامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده توسط نانو لوله های کربنی: مقاله دانشجوی دانشگاه صنعتي اصفهان، پر بازديدترين مقاله سال 2011 مجله بين المللي Material and Design
با تلاش جمعی از دانش آموختگان ودانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی اصفهان: تأسیس نخستین شرکت دانش بنیان در مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: ارائه 19 طرح پیشنهادی ساخت تجهیزات جدید آزمایشگاهی دردانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات