آرشیو اخبار پژوهشی

در نشست مشترک مسئولين دانشگاه صنعتي اصفهان و جمعی ازمدیران صا شيرازمقررشد : گسترش همکاري های دانشگاه صنعتي اصفهان و صنايع الکترونيک شيراز
به همّت دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان: طراحی سیستم هوشمند پیش بینی و تخمین قیمت بازارسهام
همزمان با برگزاري جشنواره پژوهش وفناوري: از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه صنعتي اصفهان تجليل شد
با حضور نماينده ولي فقيه در استان، استانداروجمعي از مديران استان تجليل ازپژوهشگران نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان در همايش تجليل ازپژوهشگران برتر استان
كسب عنوان پژوهشگر برتر كشور توسط دو عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر كشور عنوان شد: كسب عنوان پژوهشگر برتر كشور توسط دو عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان
به همت انجمن ستاره شناسي دانشگاه صنعتي اصفهان: برگزاری همایش علمی ستاره شناسی در دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات