کدخبر:0951/910919

19 آذر 1391

طراحی وساخت دستگاه آنالیز همزمان گونه های مختلف شیمیایی (GCIMS) در دانشگاه صنعتی اصفهان
توسط عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
طراحی وساخت دستگاه آنالیز همزمان گونه های مختلف شیمیایی (GCIMS) در دانشگاه صنعتی اصفهان
دستگاه"کروماتوگرافی گازی-اسپکترومترتحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا "با طراحی کاملاً نوین توسط عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی وساخته شد.

این دستگاه توسط دکتر محمد تقی جعفری عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان و به منظور آنالیز همزمان گونه های مختلف شیمیایی ونمونه های بیولوژیکی و صنعتی طراحی، ساخته وبه مرحله بهره برداری رسیده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به ویژگی های منحصربفرد دستگاه ساخته شده گفت: دستگاه "کروماتوگرافی گازی- اسپکترومترتحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا " ساخته شده در دانشگاه صنعتی اصفهان از حساسیت بیشترودامنه خطی وسیع تر غلظت نسبت به نمونه های مشابه خارجی برخوردار بوده  و به منظور شناسایی ترکیبات چندین ماده در مجاور هم استفاده می شود.

جعفری با بیان این که این دستگاه از ترکیب دو دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC) و اسپکترومترتحرک یونی (IMS) ساخته شده است تصریح کرد: با توجه به قابلیت های منحصربفرد این دستگاه، نشریه آمریکایی Analytical Chemistry بعنوان ژورنال انجمن شیمی آمریکا و از مهمترین نشریات علمی دنیا دررشته شیمی در تازه ترین شماره خود طی مقاله ای باعنوانSpectrometry Gas Chromatography-Corona Discharge-Ion Mobility” به تشریح ساخت این دستگاه توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته است.

وی اضافه کرد: این دستگاه با همکاری آقایان دکتر سراجی ودکتر خیامیان از اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان ساخته شده است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه افزود: دستگاه "کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا "  به دنبال اعمال تحریم ها از سوی کشورهای غربی با هزینه ای معادل حدود یک چهارم مبلغ خرید نمونه های خارجی ساخته شده و قریب به یک میلیارد ریال صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.

گفتنی است: دستگاه " کروماتوگرافی گازی- اسپکترومترتحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا " به شماره 65380 در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و هم اینک نیز در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.