آرشیو خبرهای آموزشی

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند: سمینار علمی معرفی فرصت های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی کشور چین
در مدرسه علمی زمستان صنعت نسل چهار مطرح شد افزایش ارزش افزوده محصولات ایرانی با ورود نسل چهارم صنعت
در جلسه با مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان مطرح شد: دانشجویان دکترا بدون محدودیت ظرفیت می‌توانند به فرصت تحقیقاتی بروند
برای اولین بار در ایران مفاهیم انقلاب صنعتی چهار ارایه می شود برگزاری مدرسه زمستانی نسل چهار صنعت (Industry 4.0) در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای آموزشی