آرشیو خبرهای آموزشی

با سخنراني دكترعلي رجالي، استاد برجسته رياضي ايران دردانشگاه صنعتي اصفهان : نقش علوم ریاضی در توسعه پایدار بررسي مي شود
دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي كند: برگزاری مدرسه بین المللی رهیافت های محاسباتی مدرن در اکتشاف مواد
به همت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان : آغاز فعاليت مدرسه تابستانه افق هاي نو درفيزيك

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای آموزشی