آرشیو خبرهای آموزشی

در جلسه با مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان مطرح شد: دانشجویان دکترا بدون محدودیت ظرفیت می‌توانند به فرصت تحقیقاتی بروند
برای اولین بار در ایران مفاهیم انقلاب صنعتی چهار ارایه می شود برگزاری مدرسه زمستانی نسل چهار صنعت (Industry 4.0) در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای آموزشی