آرشیو خبرهای آموزشی

بر اساس تصمیم هیات رئیسه دانشگاه: لغو امتحانات 26 تا 30 آبان ماه در دانشگاه صنعتي اصفهان
در پانزدهمین همایش بزرگ معرفی رشته های تحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان و حامی داوطلبان ممتاز آزمون سراسری

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای آموزشی