کدخبر:1003/14010616

16 شهريور 1401

اهدای جایزه معتبر انجمن ریاضی ایران به دو عضو علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
در آیین افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه مازندران روز 15 شهريور ماه، جایزه ویژه انجمن ریاضی ایران در هندسه و توپولوژی (جایزه هشترودی) به دکتر مجید گازر، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر احمد شوقی، پژوهشگر پسادکتری این دانشکده، اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشهای مشترک دکتر گازر و دکتر شوقی با موضوع توپولوژی در موسیقی تاکنون منجر به پذیرش 4 مقاله و انتشار 3 عنوان در ژورنالهای معتبر علمی شدهاست. از این مقالات، ۱ مقاله در مجلهCommunications in Mathematical Physics و ۲ مقاله در مجلهJournal of Differential Equations پذیرش یا چاپشده است.

شایانذکر است، این مجلات قدیمی ریاضیات (با بیش از نیمقرن سابقه)، جز مجلات تراز اول هستند که تا کنون بدون احتساب مقالات دکتر گازر، تنها ۷ مقاله از ایران در مجله اول و ۱۶ مقاله از ایران در مجله دوم به چاپ رسیدهاست.

علیرغم تاریخچه فعال بیش از یک قرن پیرامون نظریه انشعاب، برای اولین بار توسط دکتر گازر و دکتر شوقی، این نظریه در مدلسازی طنین صداهای موسیقیایی (یک مقاله) و آنالیز دینامیک آکوردهای موسیقی (مقاله دیگر) به کار برده شدهاست.

دکتر مجید گازر فارغالتحصیل دانشگاه وسترن اونتاریو کانادا و دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان است که پیش از این جایزه ریاضی کرمانی از انجمن ریاضی ایران را دریافت کردهاست.

وی مدتی قبل نیز بهعنوان سردبیر بولتن انجمن ریاضی ایران از مجلات معتبر انجمن ریاضی ایران انتخاب شد. بولتن انجمن ریاضی ایران قدیمیترین و معتبرترین مجله ریاضی جامعه ریاضی ایران محسوبمیشود که از سال ۱۳۵۳ تاکنون سابقه انتشار پیوسته مقالات ریاضی به زبان انگلیسی دارد.

همچنین دکتر احمد شوقی فارغالتحصیل دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان و از پژوهشگران پسادکتری این دانشگاه است. مقالات منتشر شده، حاصل نتایج دانشنامه دکتری و پژوهش پسادکتری ایشان تحت راهنمایی دکتر مجید گازر است.

 

 

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.